” เราเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล “

บริษัท บี เอ็ม เค จำกัด. ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2531 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 302/2 ซ.87 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 เพื่อดำเนินงานกิจการเรื่องระบบสื่อสาร ต่างๆ อาทิเช่น การจัดจำหน่าย,ติดตั้ง,วางระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์, ระบบควบคุมประตู,ระบบเสาล่อฟ้า,ระบบการคำนวณค่าใช้จ่าย(บิลลิ่ง) ฯลฯ

ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจและจดทะเบียนชื่อบริษัทใหม่ ชื่อ บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด (AZking.Co.,LTD) ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท บริษัทเป็นอาคารพานิช 5 ชั้น 2 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 139/8 ซ.87 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 ผันตัวเองมาเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จากประเทศไต้หวัน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการในชื่อ “Hi-View”

  • No products were found matching your selection.